Współpracujemy z każdą osobą, instytucją lub organizacją, która nie pozostaje obojętna na tworzenie warunków opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego.

ccas wspolpraca