Można płacić przelewem tradycyjnym lub przez płatności internetowe oraz aplikację mobilną.

platnosc

Numer konta bankowego do wpłat: 16 1140 2004 0000 3002 7827 6682

punktorFinansowanie celów statutowych Fundacji dla Seniora możliwe jest dzięki wsparciu wszystkich tych, którym nie jest obojętne tworzenie warunków opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego.

punktorCenna jest każda forma udzielonego wsparcia na konkretne działania podjęte przez Fundację na rzecz osób starszych.

punktorRozliczamy się z każdego wsparcia.

punktorWierzymy, że dzięki życzliwości Państwa – osoby starsze będą mogły nie tylko zamieszkać w wyjątkowym domu, z którego będziemy wszyscy dumni, ale również przełamane zostaną bariery przeciw wykluczaniu społecznemu, kulturowemu i technologicznemu osób starszych ze względu na wiek.

Zapraszamy i zachęcamy Państwa do wsparcia działań Fundacji.

3 4

Sprawiamy, że życie Seniorów jest godne i pogodne.

Sukcesywnie zmieniamy stereotyp osób starszych, bo nie możemy dopuszczać, by brak opieki, nadziei i poczucie całkowitego osamotnienia stawało się normą.

Przełamujemy bariery przeciw wykluczeniu społecznemu, kulturowemu i technologicznemu osób starszych ze względu na wiek, poprzez działalność edukacyjną, propagatorską, informacyjną i wydawniczą, Popularyzujemy niezależność, współuczestnictwo i samorealizację osób starszych we wszystkich dziedzinach życia, co pomaga osobom starszym do przyjęcia i utrzymania odpowiedzialności za własne życie oraz do samodzielnego jego kształtowania.

Fundacja prowadzi działalność w zakresie aktywizacji osób starszych, poprzez:
- prowadzenie terapii zajęciowych (np.: biblioterapia, dogoterapia, warsztaty z rękodzieła);
- prowadzenie terapii umysłu (ćwiczenie funkcji poznawczych, pamięci);
- zachęcanie do aktywności fizycznej (spacery po parku, kinezyterapia);
- organizację czasu wolnego (wspólne wyjścia do kina, teatru, filharmonii).