Fundacja jest organizacją pozarządową, apolityczną i niezależną. Skupia się na działalności statutowej i nie kieruje się osiągnięciem zysku.

platnosc

Bezpośrednim impulsem, który przyczynił się do powołania Fundacji jest szczególna wrażliwość założycieli na niewystarczającą opiekę nad osobami starszymi bądź jej brak, a także wrażliwość na postępującą dyskryminację osób starszych ze względu na wiek. Jest też troska o ich dobro i bezpieczeństwo.

Współpracujemy z każdą osobą, instytucją lub organizacją, która nie pozostaje obojętna na tworzenie warunków opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego.

Działa przede wszystkim na rzecz aktywizacji osób starszych i ochroną ich przed wykluczeniem społecznym. Pragniemy by osoby starsze i samotne nie czuły odosobnienia i miały towarzystwo innych ludzi, czuły wsparcie.

2

ZOBACZ FILM PROMOCYJNY

Naszym marzeniem jest stworzenie sieci "Gawędziarni" czyli miejsc spotkań seniorów, gdzie mogą swobodnie porozmawiać, wypić herbatę, uczestniczyć w zajęciach czy skonsultować się z lekarzem. W "Gawędziarni " na stałe planowana jest sala kinowa, czytelnia, krzyżówkarnia i miejsce do gier karcianych i turniejów szachowych.

 

pdfStatut Fundacji Babcia Marysia