Przełamujemy bariery przeciw wykluczeniu społecznemu, kulturowemu i technologicznemu osób starszych.

linia

 

Bezpośrednim impulsem, który przyczynił się do powołania Fundacji jest szczególna wrażliwość założycieli na niewystarczającą opiekę nad osobami starszymi bądź jej brak, a także wrażliwość na postępującą dyskryminację osób starszych ze względu na wiek. Jest też troska o ich dobro i bezpieczeństwo.

Współpracujemy z każdą osobą, instytucją lub organizacją, która nie pozostaje obojętna na tworzenie warunków opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego.